جزئیات طرح «ارتقاء بهره وری مبتنی بر عملکرد پرستاران»

۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۳ ۱ کد : ۱۰
تعداد بازدید:۳۴

دکتر نفر خبر داد ایجاد فوق العاده ویژه و پرداخت سختی کار به پرستاران دانشگاه آزاد اسلامی جزئیات طرح «ارتقاء بهره وری مبتنی بر عملکرد پرستاران»