افتتاح درمانگاه دندانپزشکی و جراحی فک و صورت در بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

۰۱ تیر ۱۴۰۰ ۳۴
نام عکاس: علیرضا میرزایی AlirezaMirzaei