جلسه شورای معاونان دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی

۱۹ مهر ۱۴۰۰ ۱۹