گزارش برنامه "نمادو" شبکه دوم سیما از مراسم رونمایی برنامه پنج ساله راهبردی عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۰ آبان ۱۴۰۰ | ۱۰:۵۴ ۲ کد : ۳۴۰
تعداد بازدید:۹۹

رونمایی از «برنامه پنج ساله راهبردی عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی»

 

رونمایی از «برنامه پنج ساله راهبردی عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی»
گزارش برنامه "نمادو" شبکه دوم سیما از مراسم رونمایی برنامه پنج ساله راهبردی عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی