واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰۶ مورد.
نام واحداستانآدرستلفن
  
آباداناستان خوزستاناستان هرمزگان، آبادان، ایستگاه ۱۲، فیه، روبروی بیمارستان طالقانی صندوق پستی: ۶۶۶ کدپستی: ۶۳۱۷۸۳۶۵۳۱۰۶۱۵۳۳۶۰۱۱۲_۱۵
آبادهاستان فارسآباده، بلوار شهید چمران، خیابان دانشگاه کدپستی: ۵۵۸۳۸-۷۳۹۱۹۰۷۱۴۴۳۵۱۰۸۸ _ ۰۷۱۴۴۳۵۱۰۷۶ _ ۹۷_۰۷۱۴۴۳۵۱۰۹۲
آذرشهراستان آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی- آذرشهر- شهرک دانش-دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر۰۴۱۳۴۲۳۷۳۷۰ _ ۰۴۱۳۴۲۳۸۳۶۶-۳
آزادشهراستان گلستاناستان گلستان، آزادشهر، خیابان شهید رجائی صندق پستی: ۱۳۱ کدپستی: ۸۹۹۸۵-۴۹۶۱۷
آستارااستان گیلاناستان گیلان، آستارا، کمربندی آستارا-رشت کدپستی:۸۳۱۵۹-۴۳۹۱۹ صندوق پستی: ۱۱۴۱۰۱۳۴۴۸۰۲۲۲۰ _ ۰۱۳۴۴۸۰۲۳۰۰
آستانه اشرفیهاستان گیلاناستان گیلان، آستانه اشرفیه، میدان جمهوری (فلکه کیاشهر)، بلوار گلها۰۱۳۴۲۱۲۵۰۳۰ _ ۰۱۳۴۲۱۲۵۱۶۹ _ ۰۱۳۴۲۱۲۶۰۳۰
آشتیاناستان مرکزیاستان مرکزی، بلوار امام خمینی٨٦٣٧٢٢٣٩٢٥
آیت ا... آملیاستان مازندراناستان مازندران، آمل، جاده قدیم آمل به بابل، فرعی دانشگاه آزاد اسلامی صندوق پستی: ۶۷۸ کدپستی: ۳۳۵۸-۴۶۱۵۱۴۰۱۱۴۳۲۱۷۰۰۰-۳
ابرکوهاستان یزداستان یزد، ابرکوه، کیلومتر ۳ بلوار امام علی (ع)، صندوق پستی: ۳۱۳ کدپستی: ۸۹۳۱۷۳۹۸۷۴۰۳۵۳۲۸۳۸۰۰۰
ابهراستان زنجاناستان زنجان، ابهر،کیلومتر۴جاده ترانزیت ابهرـ خرمدره کدپستی: ۳۴۳۶۷-۴۵۶۱۹۰۲۴۳۵۲۲۶۹۱۲ _ ۰۲۴۳۵۲۲۶۰۸۰
اراکاستان مرکزیاستان مرکزی، اراک، میدان امام خمینی(ره)، بلوار امام خمینی (ره) ، شهرک دانشگاهی امیر کبیر دانشگاه آزاد اسلامی صندوق پستی ۵۶۷-۳۸۱۳۵۰۸۶۳۴۱۳۲۴۵۱_۹
اردبیلاستان اردبیلاردبیل، میدان بسیج کدپستی: ۵۶۱۵۷۳۱۵۶۷ صندوق پستی: ۴۶۷۰۴۵۳۳۷۲۸۰۲۰ _ ۰۴۵۳۳۷۲۸۰۲۲ _ ۰۴۵۳۳۷۲۸۰۲۴ _ ۰۴۵۳۳۷۲۸۰۲۹
اردستاناستان اصفهاناردستان، میدان انقلاب، بلوار دانشجو، خیابان دانشگاه صندوق پستی: ۱۱۷-۸۳۸۱۵ کدپستی: ۳۳۱۳۶-۸۳۸۱۹۰۳۱۵۴۲۴۲۰۴۶ _ ۰۳۱۵۴۲۴۲۰۴۸
اردکاناستان یزداردکان، کیلومتر ۵ جاده تهران کدپستی: ۸۹۵۱۶۵۶۷۶۷۰۳۵۲۷۲۷۳۸۴۵-۵۰
ارسنجاناستان فارساستان فارس، ارسنجان، بلوار دانشگاه کدپستی: ۷۳۷۶۱۵۳۱۶۱ صندوق پستی: ۱۶۸-۷۳۷۶۱۰۷۱۴۳۵۲۳۹۰۸ _۱۲_ ۰۷۱۴۳۵۲۲۴۸۲
ارومیهاستان آذربایجان غربیآذربایجان غربی، ارومیه، بلوار بسیج (جاده فرودگاه) صندوق پستی: ۹۶۹ کدپستی: ۶۳۸۹۶-۵۷۱۶۹٤٤٣٢٧١٩٩٠٠
استهباناستان فارساستهبان . میدان دانشجو . بلوار امام رضا (ع ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان کد پستی ۷۴۵۱۸ ۶۴۷۵۶۰۷۱۵۳۲۲۵۰۰۱-۵
اسدآباداستان همداناستان همدان، اسدآباد،خیابان امام خمینی ره بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد۰۸۱۳۳۱۱۸۵۶۱
اسلام آبادغرباستان کرمانشاهاسلام آباد غرب، بلوار شهید دکتر فتاحی، سه راه ملاوی، سایت آیت الله نجومی (ره) صندوق پستی: ۸۳۱۴۶-۶۷۶۱۷۰۸۳۴۵۳۲۳۵۳۳
اسلامشهراستان تهراناسلامشهر ، میدان نماز ، خیابان شهید صیاد شیرازی ، دانشگاه آزاد اسلامی کد پستی ۶۷۶۵۳-۳۳۱۴۷۵۶۳۵۸۱۰۵ – ۵۶۳۵۸۱۰۶ – ۵۶۳۵۸۱۰۷