واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰۶ مورد.
نام واحداستانآدرستلفن
  
آباداناستان خوزستاناستان هرمزگان، آبادان، ایستگاه ۱۲، فیه، روبروی بیمارستان طالقانی صندوق پستی: ۶۶۶ کدپستی: ۶۳۱۷۸۳۶۵۳۱۰۶۱۵۳۳۶۰۱۱۲_۱۵
آبادهاستان فارسآباده، بلوار شهید چمران، خیابان دانشگاه کدپستی: ۵۵۸۳۸-۷۳۹۱۹۰۷۱۴۴۳۵۱۰۸۸ _ ۰۷۱۴۴۳۵۱۰۷۶ _ ۹۷_۰۷۱۴۴۳۵۱۰۹۲
آذرشهراستان آذربایجان شرقیآذرشهر، انتهای شهرک دانش۰۴۱۳۴۲۳۷۳۷۰ _ ۰۴۱۳۴۲۳۸۳۶۶_۳
آزادشهراستان گلستاناستان گلستان، آزادشهر، خیابان شهید رجائی صندق پستی: ۱۳۱ کدپستی: ۸۹۹۸۵-۴۹۶۱۷
آستارااستان گیلاناستان گیلان، آستارا، کمربندی آستارا-رشت کدپستی:۸۳۱۵۹-۴۳۹۱۹ صندوق پستی: ۱۱۴۱۰۱۳۴۴۸۰۲۲۲۰ _ ۰۱۳۴۴۸۰۲۳۰۰
آستانه اشرفیهاستان گیلاناستان گیلان، آستانه اشرفیه، میدان جمهوری (فلکه کیاشهر)، بلوار گلها۰۱۳۴۲۱۲۵۰۳۰ _ ۰۱۳۴۲۱۲۵۱۶۹ _ ۰۱۳۴۲۱۲۶۰۳۰
آشتیاناستان مرکزیاستان مرکزی، بلوار امام خمینی٨٦٣٧٢٢٣٩٢٥
آیت ا... آملیاستان مازندراناستان مازندران، آمل، جاده قدیم آمل به بابل، فرعی دانشگاه آزاد اسلامی صندوق پستی: ۶۷۸ کدپستی: ۳۳۵۸-۴۶۱۵۱۴۰۱۱۴۳۲۱۷۰۰_۳
ابرکوهاستان یزداستان یزد، ابرکوه، کیلومتر ۳ بلوار امام علی (ع)، صندوق پستی: ۳۱۳ کدپستی: ۸۹۳۱۷۳۹۸۷۴٣٥٣٢٨٣٨٠٠٠
ابهراستان زنجاناستان زنجان، ابهر،کیلومتر۴جاده ترانزیت ابهرـ خرمدره کدپستی: ۳۴۳۶۷-۴۵۶۱۹۰۲۴۳۵۲۲۶۹۱۲ _ ۰۲۴۳۵۲۲۶۰۸۰
اراکاستان مرکزیاستان مرکزی، اراک، میدان امام خمینی(ره)، بلوار امام خمینی (ره) ، شهرک دانشگاهی امیر کبیر دانشگاه آزاد اسلامی صندوق پستی ۵۶۷-۳۸۱۳۵۰۸۶۳۴۱۳۲۴۵۱_۹
اردبیلاستان اردبیلاردبیل، میدان بسیج کدپستی: ۵۶۱۵۷۳۱۵۶۷ صندوق پستی: ۴۶۷۰۴۵۳۳۷۲۸۰۲۰ _ ۰۴۵۳۳۷۲۸۰۲۲ _ ۰۴۵۳۳۷۲۸۰۲۴ _ ۰۴۵۳۳۷۲۸۰۲۹
اردستاناستان اصفهاناردستان، میدان انقلاب، بلوار دانشجو، خیابان دانشگاه صندوق پستی: ۱۱۷-۸۳۸۱۵ کدپستی: ۳۳۱۳۶-۸۳۸۱۹۰۳۱۵۴۲۴۲۰۴۶ _ ۰۳۱۵۴۲۴۲۰۴۸
اردکاناستان یزداردکان، کیلومتر ۵ جاده تهران کدپستی: ۸۹۵۱۶۵۶۷۶۷۰۳۵۲۷۲۷۳۸۴۵_۵۰
ارسنجاناستان فارساستان فارس، ارسنجان، بلوار دانشگاه کدپستی: ۷۳۷۶۱۵۳۱۶۱ صندوق پستی: ۱۶۸-۷۳۷۶۱۰۷۱۴۳۵۲۳۹۰۸ _۱۲_ ۰۷۱۴۳۵۲۲۴۸۲
ارومیهاستان آذربایجان غربیآذربایجان غربی، ارومیه، بلوار بسیج (جاده فرودگاه) صندوق پستی: ۹۶۹ کدپستی: ۶۳۸۹۶-۵۷۱۶۹٤٤٣٢٧١٩٩٠٠
استهباناستان فارسمیدان دانشجو،بلوارامام رضا(ع)،کدپستی: ۶۴۷۵۶-۷۴۵۱۸ صندوق پستی: ۱۱۱۰۷۱۵۳۲۲۵۰۰۲ _ ۰۷۱۵۳۲۲۵۰۰۱ _ ۰۷۱۵۳۲۴۰۰۱۲ _ ۰۷۱۵۳۲۴۰۰۱۱ _
اسدآباداستان همداناستان همدان، خیابان صاحب الزمان (عج) شرقی، روبروی بنیاد شهید۰۸۱۳۳۱۳۶۰۰۱_۲
اسلام آبادغرباستان کرمانشاهاسلام آباد غرب، بلوار شهید دکتر فتاحی، سه راه ملاوی، سایت آیت الله نجومی (ره) صندوق پستی: ۸۳۱۴۶-۶۷۶۱۷٨٣٤٥٣٢٣٥٣٣
اسلامشهراستان تهراناسلامشهر ، میدان نماز ، خیابان شهید صیاد شیرازی ، دانشگاه آزاد اسلامی کد پستی ۶۷۶۵۳-۳۳۱۴۷۵۶۳۵۸۱۰۵ – ۵۶۳۵۸۱۰۶ – ۵۶۳۵۸۱۰۷