واحد ارومیه

استاناستان آذربایجان غربی
آدرسآذربایجان غربی، ارومیه، بلوار بسیج (جاده فرودگاه) صندوق پستی: ۹۶۹ کدپستی: ۶۳۸۹۶-۵۷۱۶۹
تلفن٤٤٣٢٧١٩٩٠٠
شماره فکس٤٤٣٢٧٢٢٧٠٢
آدرس وب سایتhttp://www.iaurmia.ac.ir

رشته‌های تحصیلی واحد ارومیه

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵۵ مورد.
رشتهمقطعنوع
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشیکارشناسی ارشدتمام وقت
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشدتمام وقت
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوستهتمام وقت
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش بزرگسالانکارشناسی ارشدتمام وقت
آموزش ریاضیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش و بهسازی منابع انسانیکارشناسی ارشدتمام وقت
آموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
ادیان و عرفاندکتری تخصصیتمام وقت
اقتصادکارشناسی پیوستهتمام وقت
برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشدتمام وقت
پاتولوژی دامپزشکیدکتری تخصصیتمام وقت
پرستاریکارشناسی پیوستهتمام وقت
تاریخ و تمدن ملل اسلامیکارشناسی ارشدتمام وقت
تاریخ و تمدن ملل اسلامیکارشناسی پیوستهتمام وقت
تحقیقات آموزشیکارشناسی ارشدتمام وقت
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
تکنولوژی آموزشیکارشناسی ارشدتمام وقت
تکنولوژی اتاق عملکارشناسی پیوستهتمام وقت
تکنولوژی تولیدات دامیکاردانی ناپیوستهتمام وقت