واحد رشت

استاناستان گیلان
آدرساستان گیلان، رشت، میدان گاز، پل تالشان، مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) کدپستی:۵۴۹۱۹-۴۱۴۷۶ صندوق پستی: ۳۵۱۶-۴۱۳۳۵
تلفن۰۱۳۳۳۴۲۲۱۵۲-۳ _ ۰۱۳۳۳۴۲۳۳۰۸
شماره فکس۰۱۳۳۳۴۴۷۰۶۰
آدرس وب سایتhttp://iaurasht.ac.ir/fa

رشته‌های تحصیلی واحد رشت

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۹ مورد.
رشتهمقطعنوع
آب و هواشناسیدکتری تخصصیتمام وقت
آب و هواشناسی - آب و هواشناسی محیطیکارشناسی ارشدتمام وقت
آب و هواشناسی - تغییر اقلیمکارشناسی ارشدتمام وقت
آمارکارشناسی پیوستهتمام وقت
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشدتمام وقت
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش دینی و عربیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش ریاضیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعیدکتری تخصصیتمام وقت
اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعیکارشناسی ارشدتمام وقت
امور دامی - تکنولوژی پرورش طیورکاردانی پیوستهتمام وقت
ایران شناسی - ایران شناسی تاریخکارشناسی ارشدتمام وقت
باکتری شناسیکارشناسی ارشدتمام وقت
بیماری شناسی گیاهیکارشناسی ارشدتمام وقت
بیوشیمیکارشناسی ارشدتمام وقت
پرستاریکارشناسی پیوستهتمام وقت
تاریخ و تمدن ملل اسلامیکارشناسی پیوستهتمام وقت
تربیت بدنیکاردانی پیوستهتمام وقت
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت