واحد اردبیل

استاناستان اردبیل
آدرساردبیل، میدان بسیج کدپستی: ۵۶۱۵۷۳۱۵۶۷ صندوق پستی: ۴۶۷
تلفن۰۴۵۳۳۷۲۸۰۲۰ _ ۰۴۵۳۳۷۲۸۰۲۲ _ ۰۴۵۳۳۷۲۸۰۲۴ _ ۰۴۵۳۳۷۲۸۰۲۹
شماره فکس٤٥٣٣٧٢٧٧٩٩
آدرس وب سایتhttp://www.iauardabil.ac.ir

رشته‌های تحصیلی واحد اردبیل

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۸۶ مورد.
رشتهمقطعنوع
آب و هواشناسی - تغییر اقلیمکارشناسی ارشدتمام وقت
آموزش زبان انگلیسیدکتری تخصصیتمام وقت
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشدتمام وقت
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوستهپاره وقت
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش دینی و عربیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش ریاضیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
ادبیات نمایشیکارشناسی پیوستهتمام وقت
ادیان و عرفاندکتری تخصصیتمام وقت
ارتباط تصویریکارشناسی پیوستهتمام وقت
اقتصادکارشناسی پیوستهتمام وقت
اقتصاد کشاورزیکارشناسی پیوستهتمام وقت
اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعیکارشناسی ارشدتمام وقت
برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشدتمام وقت
برنامه ریزی اجتماعی و تعاونکارشناسی پیوستهتمام وقت
بیوتکنولوژی کشاورزیکارشناسی ارشدتمام وقت
بیوشیمیکارشناسی ارشدتمام وقت
پرستاریکارشناسی پیوستهتمام وقت
پزشکی - دکتری عمومیدکتری عمومیتمام وقت