واحد استهبان

استاناستان فارس
آدرساستهبان . میدان دانشجو . بلوار امام رضا (ع ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان کد پستی ۷۴۵۱۸ ۶۴۷۵۶
تلفن۰۷۱۵۳۲۲۵۰۰۱-۵
شماره فکس۰۷۱۵۳۲۲۲۱۲۹
آدرس وب سایتhttp://www.iauest.ac.ir

رشته‌های تحصیلی واحد استهبان

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۴ مورد.
رشتهمقطعنوع
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش دینی و عربیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش ریاضیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
پرستاریکارشناسی پیوستهتمام وقت
تربیت معلم آموزش ریاضیکاردانی ناپیوستهتمام وقت
حقوقکارشناسی پیوستهتمام وقت
ریاضی - آنالیزدکتری تخصصیتمام وقت
ریاضی کاربردی - ریاضی مالیکارشناسی ارشدتمام وقت
ریاضی محض-آنالیزکارشناسی ارشدتمام وقت
ریاضیات و کاربردهاکارشناسی پیوستهتمام وقت
زمین شناسیکارشناسی پیوستهتمام وقت
علوم زمین - آب زمین شناسیکارشناسی ارشدتمام وقت
علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطیکارشناسی ارشدتمام وقت
علوم زمین - زمین شناسی مهندسیکارشناسی ارشدتمام وقت
علوم و مهندسی باغبانیکارشناسی پیوستهتمام وقت
علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصولات گلخانه ایکارشناسی ارشدتمام وقت
علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانیدکتری تخصصیتمام وقت
علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان داروییکارشناسی ارشدتمام وقت
عمرانکاردانی پیوستهتمام وقت