واحد آبادان

استاناستان خوزستان
آدرساستان هرمزگان، آبادان، ایستگاه ۱۲، فیه، روبروی بیمارستان طالقانی صندوق پستی: ۶۶۶ کدپستی: ۶۳۱۷۸۳۶۵۳۱
تلفن۰۶۱۵۳۳۶۰۱۱۲_۱۵
شماره فکس٦١٥٣٣٦٠١١١
آدرس وب سایتhttp://www.iauabadan.ac.ir

رشته‌های تحصیلی واحد آبادان

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۵ مورد.
رشتهمقطعنوع
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشدتمام وقت
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوستهتمام وقت
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش ریاضیکارشناسی ارشدتمام وقت
آموزش ریاضیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
ادبیات عربیکارشناسی ارشدتمام وقت
ارتباط تصویریکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
اقتصادکارشناسی پیوستهتمام وقت
الکتروتکنیککاردانی پیوستهتمام وقت
الکترونیک عمومیکاردانی پیوستهتمام وقت
پرستاریکارشناسی پیوستهتمام وقت
تربیت بدنیکاردانی پیوستهتمام وقت
تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
تربیت معلم آموزش ریاضیکاردانی ناپیوستهتمام وقت
حسابداریکارشناسی ارشدتمام وقت
حسابداریکارشناسی پیوستهپاره وقت
حسابداریکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
حسابداریکاردانی پیوستهتمام وقت
حقوقکارشناسی پیوستهپاره وقت