واحد آستارا

استاناستان گیلان
آدرساستان گیلان، آستارا، کمربندی آستارا-رشت کدپستی:۸۳۱۵۹-۴۳۹۱۹ صندوق پستی: ۱۱۴۱
تلفن۰۱۳۴۴۸۰۲۲۲۰ _ ۰۱۳۴۴۸۰۲۳۰۰
شماره فکس۱۳۴۴۸۰۲۳۱۰
آدرس وب سایتhttp://www.iau-astara.ac.ir

رشته‌های تحصیلی واحد آستارا

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۸ مورد.
رشتهمقطعنوع
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش دینی و عربیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش ریاضیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
ادیان و عرفانکارشناسی پیوستهتمام وقت
اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعیکارشناسی ارشدتمام وقت
بیوتکنولوژی کشاورزیکارشناسی ارشدتمام وقت
پرستاریکارشناسی پیوستهتمام وقت
تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
تربیت معلم آموزش ریاضیکاردانی ناپیوستهتمام وقت
تربیت معلم آموزش علوم تجربیکاردانی ناپیوستهتمام وقت
تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
تکنولوژی تولیدات دامیکاردانی ناپیوستهتمام وقت
تکنولوژی تولیدات گیاهیکاردانی ناپیوستهتمام وقت
تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطرکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
جغرافیاکارشناسی پیوستهتمام وقت
جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدکتری تخصصیتمام وقت
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - مدیریت توسعه پایدار روستاییکارشناسی ارشدتمام وقت
جغرافیا و برنامه ریزی شهریدکتری تخصصیتمام وقت