واحد اردستان

استاناستان اصفهان
آدرساردستان، میدان انقلاب، بلوار دانشجو، خیابان دانشگاه صندوق پستی: ۱۱۷-۸۳۸۱۵ کدپستی: ۳۳۱۳۶-۸۳۸۱۹
تلفن۰۳۱۵۴۲۴۲۰۴۶ _ ۰۳۱۵۴۲۴۲۰۴۸
شماره فکس٣١٥٤٢٤٢٠٤٧
آدرس وب سایتhttp://www.iauard.ac.ir

رشته‌های تحصیلی واحد اردستان

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
رشتهمقطعنوع
اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعیدکتری تخصصیتمام وقت
اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعیکارشناسی ارشدتمام وقت
بازسازی پس از سانحهکارشناسی ارشدتمام وقت
تربیت معلم آموزش علوم تجربیکاردانی ناپیوستهتمام وقت
تکنولوژی تولیدات دامیکاردانی ناپیوستهتمام وقت
تکنولوژی تولیدات گیاهیکاردانی ناپیوستهتمام وقت
حسابداریکاردانی پیوستهتمام وقت
علوم و مهندسی آبکارشناسی پیوستهتمام وقت
علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشیکارشناسی ارشدتمام وقت
علوم و مهندسی آب - منابع آبکارشناسی ارشدتمام وقت
علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییکارشناسی ارشدتمام وقت
عمرانکاردانی پیوستهتمام وقت
فناوری معماری - معماری بیونیککارشناسی ارشدتمام وقت
کاردان فنی کارهای عمومی ساختمانکاردانی ناپیوستهتمام وقت
کاردانی آموزش و پرورش ابتداییکاردانی ناپیوستهتمام وقت
کاردانی امور بانکیکاردانی ناپیوستهتمام وقت
کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداریکاردانی ناپیوستهتمام وقت
کاردانی تکنولوژی مواد غذاییکاردانی ناپیوستهتمام وقت
کاردانی حرفه ای مدیریت- امور دفتریکاردانی ناپیوستهتمام وقت
کاردانی حسابداریکاردانی ناپیوستهتمام وقت