واحد آشتیان

استاناستان مرکزی
آدرساستان مرکزی، بلوار امام خمینی
تلفن٨٦٣٧٢٢٣٩٢٥
شماره فکس٨٦٣٧٢٢٢٦٢٧
آدرس وب سایتhttp://www.aiau.ac.ir

رشته‌های تحصیلی واحد آشتیان

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
رشتهمقطعنوع
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
اگروتکنولوژی - علوم و تکنولوژی بذرکارشناسی ارشدتمام وقت
الکتروتکنیککاردانی پیوستهتمام وقت
الکترونیک عمومیکاردانی پیوستهتمام وقت
برنامه ریزی اجتماعی و تعاونکارشناسی پیوستهتمام وقت
پژوهش علوم اجتماعیکارشناسی ارشدتمام وقت
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
تربیت معلم آموزش ریاضیکاردانی ناپیوستهتمام وقت
تکنولوژی تولیدات گیاهیکاردانی ناپیوستهتمام وقت
جامعه شناسیکارشناسی ارشدتمام وقت
جامعه شناسیکارشناسی پیوستهتمام وقت
جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادی و توسعهدکتری تخصصیتمام وقت
جامعه شناسی - جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایراندکتری تخصصیتمام وقت
جامعه شناسی انقلاب اسلامیکارشناسی ارشدتمام وقت
جامعه شناسی ورزشیکارشناسی ارشدتمام وقت
جغرافیاکارشناسی پیوستهتمام وقت
حسابداریکارشناسی ارشدتمام وقت
حسابداریکارشناسی پیوستهپاره وقت
حسابداریکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
حسابداریکاردانی پیوستهتمام وقت