واحد ابهر

استاناستان زنجان
آدرساستان زنجان، ابهر،کیلومتر۴جاده ترانزیت ابهرـ خرمدره کدپستی: ۳۴۳۶۷-۴۵۶۱۹
تلفن۰۲۴۳۵۲۲۶۹۱۲ _ ۰۲۴۳۵۲۲۶۰۸۰
شماره فکس۰۲۴۳۵۲۲۶۹۸۸
آدرس وب سایتhttps://abhar.iau.ir/fa

رشته‌های تحصیلی واحد ابهر

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳۲ مورد.
رشتهمقطعنوع
آمارکارشناسی پیوستهتمام وقت
آمارکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش دینی و عربیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
اقتصادکارشناسی پیوستهتمام وقت
اقتصاد کشاورزیکارشناسی پیوستهتمام وقت
الکتروتکنیککاردانی پیوستهتمام وقت
انگل شناسیکارشناسی ارشدتمام وقت
ایمنی صنعتی و محیط کارکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
باستان شناسیکارشناسی پیوستهتمام وقت
باستان شناسی - تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگرکارشناسی ارشدتمام وقت
باستان شناسی - پیش از تاریخکارشناسی ارشدتمام وقت
باستان شناسی - دوران اسلامیدکتری تخصصیتمام وقت
باستان شناسی - دوران تاریخیکارشناسی ارشدتمام وقت
پرستاریکارشناسی پیوستهتمام وقت
تاریخکارشناسی پیوستهتمام وقت
تاریخ - تاریخ ایران باستانکارشناسی ارشدتمام وقت
تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلامدکتری تخصصیتمام وقت
تاریخ -تاریخ اسلامکارشناسی ارشدتمام وقت