واحد آباده

استاناستان فارس
آدرسآباده، بلوار شهید چمران، خیابان دانشگاه کدپستی: ۵۵۸۳۸-۷۳۹۱۹
تلفن۰۷۱۴۴۳۵۱۰۸۸ _ ۰۷۱۴۴۳۵۱۰۷۶ _ ۹۷_۰۷۱۴۴۳۵۱۰۹۲
شماره فکس١٧٣٥٧٢٢٢٢٣
آدرس وب سایتhttp://www.iauabadeh.ac.ir

رشته‌های تحصیلی واحد آباده

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۰ مورد.
رشتهمقطعنوع
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشدتمام وقت
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش دینی و عربیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
الکتروتکنیککاردانی پیوستهتمام وقت
برنامه ریزی اجتماعی و تعاونکارشناسی پیوستهتمام وقت
پرستاریکارشناسی پیوستهتمام وقت
تاریخکارشناسی پیوستهتمام وقت
تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلامدکتری تخصصیتمام وقت
تاریخ -تاریخ ایران اسلامیکارشناسی ارشدتمام وقت
تاریخ تشیعکارشناسی ارشدتمام وقت
تربیت بدنیکاردانی پیوستهتمام وقت
تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
تربیت معلم آموزش ریاضیکاردانی ناپیوستهتمام وقت
جامعه شناسیکارشناسی پیوستهتمام وقت
جغرافیاکارشناسی پیوستهتمام وقت
حسابداریکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
حسابداریکاردانی پیوستهتمام وقت
حقوقکارشناسی پیوستهپاره وقت
حقوق خصوصیکارشناسی ارشدتمام وقت