واحد ابرکوه

استاناستان یزد
آدرساستان یزد، ابرکوه، کیلومتر ۳ بلوار امام علی (ع)، صندوق پستی: ۳۱۳ کدپستی: ۸۹۳۱۷۳۹۸۷۴
تلفن۰۳۵۳۲۸۳۸۰۰۰
شماره فکس۰۳۵۳۲۸۳۸۰۱۱
آدرس وب سایتhttp://www.abarkouhiau.ac.ir

رشته‌های تحصیلی واحد ابرکوه

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
رشتهمقطعنوع
آمارکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
اقتصادکارشناسی پیوستهتمام وقت
الکتروتکنیککاردانی پیوستهتمام وقت
الکترونیک عمومیکاردانی پیوستهتمام وقت
تربیت معلم آموزش ریاضیکاردانی ناپیوستهتمام وقت
جغرافیاکارشناسی پیوستهتمام وقت
حسابداریکارشناسی پیوستهتمام وقت
حسابداریکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
حسابداریکاردانی پیوستهتمام وقت
حقوقکارشناسی پیوستهتمام وقت
حقوق خصوصیکارشناسی ارشدتمام وقت
زبان و ادبیات عربیکارشناسی پیوستهتمام وقت
علوم اقتصادی - اقتصاد انرژیکارشناسی ارشدتمام وقت
علوم اقتصادی - اقتصاد پولیدکتری تخصصیتمام وقت
علوم اقتصادی - برنامه ریزی سیستم های اقتصادیکارشناسی ارشدتمام وقت
عمرانکاردانی پیوستهتمام وقت
فناوری معماری - معماری دیجیتالکارشناسی ارشدتمام وقت
کاردانی آموزش زبان انگلیسیکاردانی ناپیوستهتمام وقت
کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیکاردانی ناپیوستهتمام وقت