واحد آیت ا... آملی

استاناستان مازندران
آدرساستان مازندران، آمل، جاده قدیم آمل به بابل، فرعی دانشگاه آزاد اسلامی صندوق پستی: ۶۷۸ کدپستی: ۳۳۵۸-۴۶۱۵۱۴
تلفن۰۱۱۴۳۲۱۷۰۰۰-۳
شماره فکس۰۱۱۴۳۲۱۷۰۴۳
آدرس وب سایتhttp://iauamol.ac.ir/fa

رشته‌های تحصیلی واحد آیت ا... آملی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۲ مورد.
رشتهمقطعنوع
آموزش زبان انگلیسیدکتری تخصصیتمام وقت
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشدتمام وقت
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
ادیان و عرفاندکتری تخصصیتمام وقت
ادیان و عرفانکارشناسی ارشدتمام وقت
ارتباط تصویریکارشناسی ارشدتمام وقت
ارتباط تصویریکارشناسی پیوستهپاره وقت
ارتباط تصویریکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
اگروتکنولوژی - علوم و تکنولوژی بذرکارشناسی ارشدتمام وقت
اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعیدکتری تخصصیتمام وقت
اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعیکارشناسی ارشدتمام وقت
الکترونیک عمومیکاردانی پیوستهتمام وقت
بهداشت مواد غذاییدکتری تخصصیتمام وقت
بیوشیمیکارشناسی ارشدتمام وقت
تربیت بدنیکاردانی پیوستهتمام وقت
تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
حسابداریکارشناسی ارشدتمام وقت
حسابداریکارشناسی پیوستهتمام وقت
حسابداریکارشناسی ناپیوستهتمام وقت