واحد اسلام آبادغرب

استاناستان کرمانشاه
آدرساسلام آباد غرب، بلوار شهید دکتر فتاحی، سه راه ملاوی، سایت آیت الله نجومی (ره) صندوق پستی: ۸۳۱۴۶-۶۷۶۱۷
تلفن۰۸۳۴۵۳۲۳۵۳۳
شماره فکس۰۸۳۴۵۳۲۳۵۴۵
آدرس وب سایتhttp://www.iau-ea.ac.ir/

رشته‌های تحصیلی واحد اسلام آبادغرب

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
رشتهمقطعنوع
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشدتمام وقت
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
الکتروتکنیککاردانی پیوستهتمام وقت
الکترونیک عمومیکاردانی پیوستهتمام وقت
تربیت بدنیکاردانی پیوستهتمام وقت
تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
تربیت معلم آموزش ریاضیکاردانی ناپیوستهتمام وقت
جامعه شناسیکارشناسی ارشدتمام وقت
حسابداریکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
حسابداریکاردانی پیوستهتمام وقت
حقوقکارشناسی پیوستهپاره وقت
حقوق بین المللکارشناسی ارشدتمام وقت
روان شناسیکارشناسی پیوستهتمام وقت
روان شناسی عمومیکارشناسی ارشدتمام وقت
علوم ورزشیکارشناسی پیوستهتمام وقت
عمرانکاردانی پیوستهتمام وقت
فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیکارشناسی ارشدتمام وقت
کاردانی آموزش دینی و عربیکاردانی ناپیوستهتمام وقت
کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیکاردانی ناپیوستهتمام وقت