واحد اردکان

استاناستان یزد
آدرساردکان، کیلومتر ۵ جاده تهران کدپستی: ۸۹۵۱۶۵۶۷۶۷
تلفن۰۳۵۲۷۲۷۳۸۴۵-۵۰
شماره فکس۰۳۵۲۷۲۷۳۶۴۸
آدرس وب سایتhttp://www.iauardakan.ac.ir

رشته‌های تحصیلی واحد اردکان

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
رشتهمقطعنوع
آموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
اقتصادکارشناسی پیوستهتمام وقت
الکتروتکنیککاردانی پیوستهتمام وقت
برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشدتمام وقت
تربیت بدنیکاردانی پیوستهتمام وقت
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
حسابداریکارشناسی ارشدتمام وقت
حسابداریکارشناسی پیوستهتمام وقت
حسابداریکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
حسابداریکاردانی پیوستهتمام وقت
روان شناسیکارشناسی پیوستهتمام وقت
علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ارشدتمام وقت
فرشکارشناسی پیوستهتمام وقت
کاردان فنی کارهای عمومی ساختمانکاردانی ناپیوستهتمام وقت
کاردانی آموزش و پرورش ابتداییکاردانی ناپیوستهتمام وقت
مدیریت بازرگانیکارشناسی پیوستهتمام وقت
مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیکارشناسی ارشدتمام وقت
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیکارشناسی ارشدتمام وقت
مدیریت مالیکارشناسی ارشدتمام وقت
مدیریت مالیکارشناسی پیوستهتمام وقت