واحد آذرشهر

استاناستان آذربایجان شرقی
آدرسآذربایجان شرقی- آذرشهر- شهرک دانش-دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر
تلفن۰۴۱۳۴۲۳۷۳۷۰ _ ۰۴۱۳۴۲۳۸۳۶۶-۳
شماره فکس۰۴۱۳۴۲۳۷۳۷۸
آدرس وب سایتhttp://www.iauazar.ac.ir

رشته‌های تحصیلی واحد آذرشهر

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۲ مورد.
رشتهمقطعنوع
الکتروتکنیککاردانی پیوستهتمام وقت
الکترونیک عمومیکاردانی پیوستهتمام وقت
تربیت بدنیکاردانی پیوستهتمام وقت
تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
حسابداریکارشناسی ارشدتمام وقت
حسابداریکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
حسابداریکاردانی پیوستهتمام وقت
حقوقکارشناسی پیوستهتمام وقت
صنایع فلزی - صنایع فلزیکاردانی پیوستهتمام وقت
طراحی شهریکارشناسی ارشدتمام وقت
عمرانکاردانی پیوستهتمام وقت
کاردان فنی مخابراتکاردانی ناپیوستهتمام وقت
کاردانی امور بانکیکاردانی ناپیوستهتمام وقت
کاردانی امور مالی و مالیاتیکاردانی ناپیوستهتمام وقت
کاردانی حسابداریکاردانی ناپیوستهتمام وقت
کاردانی فنی برقکاردانی ناپیوستهتمام وقت
کاردانی فنی جوشکاریکاردانی ناپیوستهتمام وقت
کاردانی فنی مکانیککاردانی ناپیوستهتمام وقت
کاردانی معماریکاردانی ناپیوستهتمام وقت