واحد اسدآباد

استاناستان همدان
آدرساستان همدان، اسدآباد،خیابان امام خمینی ره بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
تلفن۰۸۱۳۳۱۱۸۵۶۱
شماره فکس۰۸۱۳۳۱۱۸۵۶۳
آدرس وب سایتhttps://asadabad.iau.ac.ir/fa

رشته‌های تحصیلی واحد اسدآباد

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
رشتهمقطعنوع
آموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
الکتروتکنیککاردانی پیوستهتمام وقت
الکترونیک عمومیکاردانی پیوستهتمام وقت
تربیت بدنیکاردانی پیوستهتمام وقت
تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
حسابداریکارشناسی پیوستهتمام وقت
حسابداریکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
حسابداریکاردانی پیوستهتمام وقت
عمرانکاردانی پیوستهتمام وقت
کاردانی آموزش و پرورش ابتداییکاردانی ناپیوستهتمام وقت
کاردانی حسابداریکاردانی ناپیوستهتمام وقت
کاردانی علوم ورزشیکاردانی ناپیوستهتمام وقت
کاردانی فنی برقکاردانی ناپیوستهتمام وقت
کاردانی مدیریت بازرگانیکاردانی ناپیوستهتمام وقت
مدیریت بازرگانیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
معماریکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
معماریکاردانی پیوستهتمام وقت
مکانیک خودروکاردانی پیوستهتمام وقت
مهندسی اجرایی عمرانکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
مهندسی تکنولوژی الکترونیککارشناسی ناپیوستهتمام وقت