مدارس سما

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۳ مورد.
نام واحداستانآدرستلفن
  
آموزشکده فنی و حرفه ای سما آبادهاستان فارسآباده بلوار شهید چمران خیابان دانشگاه دانشکده سما کدپستی ۷۳۹۱۸۵۵۸۳۸۰۷۱۴۴۳۵۱۰۴۷
آموزشکده فنی و حرفه ای سما آزادشهراستان گلستانآزادشهر خیابان شهید رجایی دانشگاه آزاداسلامی فاز۶ کدپستی ۷۸۹۹۸۴۹۶۱۸۰۱۷۳۵۷۲۱۴۱۶
آموزشکده فنی و حرفه ای سما آستارااستان گیلانhttp://samaastara.ac.ir آستارا-خیابان امام خمینی-پشت اداره مخابرات-آموزشکده سما آستارا کدپستی ۴۳۹۱۹۸۳۱۵۹۰۱۳۴۴۸۳۳۵۹۵
آموزشکده فنی و حرفه ای سما آیت ا... آملیاستان مازندرانآمل بلوار طالقانی اباذر ۲۱ ۴۶۱۵۶۶۷۶۹۱۰۱۱۴۴۲۵۸۰۰۵-۶
آموزشکده فنی و حرفه ای سما ابرکوهاستان یزد
آموزشکده فنی و حرفه ای سما ابهراستان زنجانابهر – کیلو متر چهارراه جاده ترانزیت ابهر – خرمدره کدپستی ۴۵۶۱۶۴۶۵۴۸۰۲۴۳۵۲۷۲۶۰۳
آموزشکده فنی و حرفه ای سما اراکاستان مرکزیاراک- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی اراک- مجتمع آیت اله اراکی ۳۸۱۳۵۱۶۷
آموزشکده فنی و حرفه ای سما اردبیلاستان اردبیلاردبیل باکری اول سه راه اتوبوس رانی اموزشکده سما کدپستی ۵۶۱۹۷۸۴۴۴۴۰۴۵۳۳۶۳۲۰۹۶-۸
آموزشکده فنی و حرفه ای سما ارسنجاناستان فارسارسنجان دانشگاه آزاد اسلامی کدپستی ۷۳۷۶۱۵۳۱۶۱۰۷۱۴۳۵۲۳۹۰۸
آموزشکده فنی و حرفه ای سما ارومیهاستان آذربایجان غربیارومیه خیابان مولوی ۲ خیابان محتشم آموزشکده سما ارومیه کدپستی ۵۷۱۷۱۳۶۴۵۸۰۴۴۳۳۶۶۲۰۵۸
آموزشکده فنی و حرفه ای سما اسلام آباد غرباستان کرمانشاهاسلام آبادغرب شهریار شهر کدپستی ۶۷۶۱۳۴۹۹۳۰۸۳۴۵۲۲۶۰۲۰
آموزشکده فنی و حرفه ای سما اسلامشهراستان تهراناسلامشهر- میدان نماز به سمت جاده احمد آباد شهرک الهیه روبروی پارک کدپستی ۳۳۱۶۶۹۵۱۱۳۰۲۱۵۶۸۳۲۴۶۵
آموزشکده فنی و حرفه ای سما اقلیداستان فارساقلید بلوار پاسداران کدپستی ۷۳۸۱۷۱۷۵۱۹۰۷۱۴۴۵۵۰۰۳۳
آموزشکده فنی و حرفه ای سما امیدیهاستان خوزستانامیدیه روبروی ترمینال ۶۳۷۳۱۱۵۹۶۱۰۶۱۵۲۶۳۱۳۹۰
آموزشکده فنی و حرفه ای سما اندیشهاستان تهراناندیشه فاز ۳ خیابان آزادی خیابان شهرداری غربی آموزشکده سما اندیشه کدپستی ۳۳۵۴۶۸۲۶۸۶۰۲۱۶۵۵۶۱۰۲۱
آموزشکده فنی و حرفه ای سما اهوازاستان خوزستاناهواز- کوی مجاهد - خیابان فضیلت ۳ کدپستی ۶۱۳۸۷۱۸۱۹۳۰۶۱۳۳۷۲۲۳۴۶
آموزشکده فنی و حرفه ای سما ایذهاستان خوزستانایذه-دانشگاه آزاد اسلامی کدپستی ۶۳۹۱۶۹۶۶۱۴۰۶۱۴۳۶۳۱۰۶۹
آموزشکده فنی و حرفه ای سما ایلاماستان ایلامایلام- محله رزمندگان - میدان گلها- بلوار ۱۲ بهمن- مجتمع آموزشی سما کدپستی ۶۹۳۱۱۱۴۱۵۸۰۸۴۳۲۲۳۵۷۸۲
آموزشکده فنی و حرفه ای سما بابلاستان مازندرانبابل - کمربندی غربی - انتهایی شهرک شهاب نیا - بلوار مادر - شهرک معلم - آموزشکده سما کدپستی ۴۷۱۸۷۱۴۵۱۴۰۱۱۳۲۳۶۱۲۲۷-۸
آموزشکده فنی و حرفه ای سما بجنورداستان خراسان شمالیدانشگاه آزاد اسلامی واحدبجنورد کدپستی ۹۴۱۷۶۹۷۷۹۶۰۵۸۳۲۲۹۷۱۴۰