واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۴۰۶ مورد.
نام واحداستانآدرستلفن
  
فیروز کوهاستان تهرانفیروز کوه، خیابان ۴۵ متری، ابتدای شهرک حضرت ولیعصر (عج)، پلاک ۱۴۸ کدپستی: ۳۹۸۱۸۳۸۳۸۱۰۲۱۷۶۴۴۳۸۶۸ _ ۰۲۱۷۶۴۴۲۸۶۸ _ ۷۶۴۴۴۰۹۱_۹۳ _ ۷۶۴۴۸۰۵۱_۵۴
فیروزآباداستان فارسفیروزآباد فارس ،شهرک دانشگاهی صندوق پستی ۱۱۷-۷۴۷۱۵ کدپستی ۷۴۷۱۹۱۳۱۱۳۰۷۱۳۸۷۲۹۷۰۱-۵ و ۵-۰۷۱۳۸۷۳۶۸۰۱
قائم‌شهراستان مازندرانائم‌شهر، کیلومتر ۷ جاده نظامی، دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر، صندوق پستی ۱۶۳ کدپستی ۶۱۹۶۴_۴۷۶۵۱۰۱۱۴۲۱۵۵۰۲۵-۳۰
قایناتاستان خراسان جنوبیخراسان جنوبی، شهرستان قاینات، خیابان پروفسور الهی کدپستی: ۷۶۱۴۳۷۶۱۳۰۵۶۳۲۵۶۲۱۵۰_۵۲
قروهاستان کردستاناستان کردستان، شهرستان قروه، انتهای بلوار سید جمال الدین اسدآبادی، میدان جانبازان کدپستی ۶۶۶۱۹۸۳۴۳۵۰۸۷۳۵۲۳۲۹۹۵_۶ _ ۰۸۷۳۵۲۳۲۹۹۸
قزویناستان قزوینقزوین، خیابان دانشگاه، بلوار نخبگان، بلوار پژوهشگران کدپستی: ۱۵۱۹۵-۳۴۱۹۹٢٨٣٣٦٦٥٢٧٨
قشماستان هرمزگاناستان هرمزگان، کیلومتر ۱۸ اتوبان قشم، درگهان کدپستی: ۷۹۵۳۱۶۳۱۳۵۰۷۶۳۵۲۸۷۰۰۱_۱۰ _ ۰۷۶۳۵۲۸۷۰۱۱
قشماستان هرمزگانقشم، شهرک نریمان، خیابان فرمانداری، میدان نریمان صندوق پستی: ۱۶۱۷۹-۷۹۵۱۶ نشانی: قشم - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم کد پستی: ۷۹۵۱۵/۱۳۹۳۰۷۶۳۵۲۸۷۰۰۱-۱۰
قماستان قمقم، پردیسان، بلوار دانشگاه۰۲۵۱۳۲۸۰۴۰۴۰ _ ۰۲۵۳۲۸۰۸۰۸۰
قوچاناستان خراسان رضویبلوار امام رضا (ع) روبروی نمایندگی سایپا کدپستی ۹۴۷۱۸۱۱۱۱۱۰۵۱۴۷۲۳۹۰۰۶
کازروناستان فارسکیلومتر ۵ جاده کازرون- بوشهر صندوق پستی ۱۶۸_۷۳۱۳۵ کد پستی : ۷۳۱۹۸۶۶۴۵۱۴۰_۰۷۱۴۲۲۴۳۹۳۰
کاشاناستان اصفهانکاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان استادان صندوق پستی: ۴۳۳/۸۷۱۳۵ کدپستی: ۸۷۱۵۹۹۸۱۵۱۰۳۱۵۵۶۳۱۴۳۶ _ ۰۳۱۵۵۵۷۲۰۱۰ _ ۰۳۱۵۵۵۴۳۵۰۰ _ ۰۳۱۵۵۵۷۳۰۰۳
کاشمراستان خراسان رضویخراسان رضوی، کاشمر، بلوار سید مرتضی، کیلومتر ۴ مجتمع دانشگاهی آزاد اسلامی کدپستی: ۹۶۷۱۶۹۷۷۱۸۰۵۱۵۵۲۵۰۵۰۰-۷
کرجاستان البرزکرج، رجائی شهر، انتهای بلوار موذن و استقلال، مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین (ع) صندوق پستی: ۳۱۳-۳۱۴۸۵۰۲۶۳۴۲۵۹۵۷۱-۹
کرماناستان کرمانکرمان ،بلوار ولیعصر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان کد پستی: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷۰۳۴-۳۳۲۱۰۰۴۳−۵۰
کرمانشاهاستان کرمانشاهکرمانشاه، میدان فردوسی، انتهای شهرک متخصصین، کدپستی ۹۷۵۵۱- ۶۷۱۹۸۶_۰۸۳۳۷۲۴۳۱۸۱
کلیبراستان آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی، یک و نیم کیلومتری جاده اهر کدپستی: ۵۴۶۱۹۶۳۵۵۵۰۴۱۴۴۴۴۰۱۶۲-۵ ۰۴۱۴۴۴۴۴۹۱۱-۵
کمیجاناستان مرکزیاستان مرکزی، کمیجان، میدان دانشگاه، بلوار دانشگاه کدپستی: ۳۸۵۱۹۸۳۷۸۸۰۸۶۳۵۴۵۴۶۴۹
کنگاوراستان کرمانشاهاستان کرمانشاه، شهرستان کنگاور، جنب بزرگراه کرمانشاه همدان،کدپستی: ۶۷۴۱۱۷۴۱۱۱ صندوق پستی: ۱۵۳۰۸۳۴۸۱۳۲۵۴۲-۴۷
کهنوجاستان کرماناستان کرمان، شهرستان کهنوج، کیلومتر اول جاده کهنوج ،جیرفت کدپستی : ۷۸۸۱۹۱۶۱۴۵۰۳۴۴۳۲۳۰۹۰۵ _ ۰۳۴۴۳۲۳۰۹۰۷ _ ۰۳۴۴۳۲۳۰۹۰۸ _ ۰۳۴۴۳۲۳۰۲۰۱