واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۰۶ مورد.
نام واحداستانآدرستلفن
  
اشکذراستان یزداستان یزد، کیلومتر ۵ جاده یزد- تهران، شهرستان اشکذر، بلوار دانشگاه، کد پستی ۸۹۴۱۶۹۸۴۸۰۰۳۵۳۲۷۲۵۹۵۱
اصفهان - خوراسگاناستان اصفهاناصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه، صندوق پستی: ۱۵۸-۸۱۵۹۵ کدپستی: ۳۹۹۹۸-۸۱۵۵۱۰۳۱۳۵۳۵۴۰۰۱-۱۴
اقلیداستان فارساستان فارس، اقلید ، ابتدای ورودی شهر، بلوار پاسداران صندوق پستی: ۸۵۹۳۹-۷۳۸۱۸۰۷۱۴۴۵۵۰۰۲۶ _ ۰۷۱۴۴۵۵۲۶۰
الکترونیکیاستان تهرانساختمان شماره یک (ریاست ، معاونت فنی، معاونت اداری و مالی، رسانه و برندینگ): تهران- شهرک غرب، میدان صنعت، بلوار خوردین، خیابان بوستان، خیابان مهستان، پلاک ۱۹، واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی ساختمان شماره دو: (معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاونت پژوهش، معاونت دانشجویی ،دانشکده ها): تهران، خیابان پاسداران، نیستان نهم، نبش خیابان رام، پلاک ۵ ساختمان شماره سه: (ساختمان امتحانات، جلسات دفاع): تهران، خیابان پاسداران، نیستان نهم، پلاک ۲ صندوق پستی ساختمان پاسداران ۱۴۳۳۵۴۹۹ کد پستی ساختمان پاسداران ۱۹۵۱۶۹۳۳۵۸۰۲۱۴۲۸۶۳۰۰۰
الیگودرزاستان لرستاناستان لرستان، جاده کمربندی ـ میدان دانشجو صندوق پستی ۱۵۹ کدپستی ۶۸۶۱۸۸۵۹۱۴۰۶۶۴۳۳۳۴۷۳۱-۳
امارات متحده عربیبرون مرزی
امیدیهاستان خوزستانخوزستان، امیدیه، بلوار دانشگاه، صندوق پستی ۱۶۴ / کدپستی: ۹۳۷۱۹-۶۳۷۳۱۰۶۱۵۲۶۳۴۳۴_۵
اناراستان کرماناستان کرمان، شهرستان انار کدپستی : ۷۷۴۱۹۴۳۶۱۵۰۳۴۳۴۳۸۰۰۳۳_۳۸
اندیمشکاستان خوزستاناندیمشک، خیابان دانشگاه ، بلوار دانشجو / صندوق پستی ۴۴۹۰۶۱۴۲۶۴۰۸۲۱-۳
اهراستان آذربایجان شرقیکیلومتر ۲ جاده اهر تبریز کدپستی: ۵۴۵۱۱۱۶۷۱۴۰۴۱۴۴۲۳۹۷۸۱ _ ۰۴۱۴۴۲۳۹۷۸۲ _ ۰۴۱۴۴۲۳۲۱۶۳ _ ۰۴۱۴۴۲۲۸۲۱۱
اهرم (تنگستان)استان بوشهراستان بوشهر، تنگستان، شهر اهرم، خیابان پاسداران بلوار دانشجو۰۷۷۳۵۲۲۲۰۰۸ _ ۰۷۷۳۵۲۲۶۰۰۸
اهوازاستان خوزستاناهواز، بزرگراه گلستان، فلکه فرهنگ شهر کد پستی: ۶۱۳۴۹-۳۷۳۳۳۰۶۱۳۳۳۴۸۴۲۰_۲۴ _ ۰۶۱۳۳۳۴۸۳۳۶_۳۹
ایذهاستان خوزستاناستان خوزستان، ایذه، میدان دانشجوصندوق پستی: ۱۹۵/۶۳۹۱۵ کدپستی: ۶۳۹۱۶۷۶۱۸۰۶۱۴۳۶۲۹۴۰۴۰ _ ۰۶۱۴۳۶۲۲۰۴۰
ایرانشهراستان سیستان و بلوچستاناستان سیستان و بلوچستان، ایرانشهر، میدان دانشگاه آزاد اسلامی٥٤٣٧٢٢٢٧٢٩
ایلاماستان ایلامایلام انتهای بلوار دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام۰۸۴۱ ۲۲۲۸۰۷۴ _۰۸۴۱ ۲۲۲۳۰۵۶ _ ۰۸۴۱ ۲۲۲۴۸۲۷
ایلخچیاستان آذربایجان شرقیایلخچی، خیابان امام خمینی (ره)۱۷_۰۴۱۳۳۴۲۱۲۱۴
ایوان غرباستان ایلاماستان ایلام، شهرستان ایوان، کیلومتر جاده ۲ ایلام، کدپستی: ۶۹۴۱۱۱۱۳۵۹۰۸۴۲۳۲۳۸۱۱۶_۱۱۸
بابلاستان مازندراناستان مازندران، بابل، کیلومتر ۳ بابل به قائمشهر کد پستی ۳۷۳۸۱-۴۷۴۷۱ صندوق پستی ۷۵۵۰۱۱۳۲۴۱۵۰۰۰ - ۰۱۱۳۲۴۱۸۰۰۰
بادروداستان اصفهانمیدان غدیر، بلوار دانشگاه صندوق پستی ۱۳۶/۸۷۶۶۵ کدپستی: ۸۷۶۴۱۳۶۵۴۵۰۳۱۵۴۳۴۷۰۰۱-۴
باغملکاستان خوزستاناستان خوزستان، باغملک، کیلومتر ۲ جاده ابوالعباس کدپستی: ۶۳۹۵۱۳۳۵۳۵۰۶۱۴۳۷۲۱۶۴۳