واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۴۰۶ مورد.
نام واحداستانآدرستلفن
  
بافتاستان کرماناستان کرمان، بافت، انتهای بلوار دانشگاه۰۳۴۴۲۴۲۰۰۲۴ _ ۰۳۴۴۲۴۲۲۰۵۸
بافقاستان یزداستان یزد، بافق، میدان دانشجو، بلوار مهندس دهستانی، دانشگاه آزاد اسلامی بافق، کد پستی، ۸۹۷۵۱۴۱۳۸۳۰۳۵۳۲۴۳۷۳۳۰_۳۵
بجنورداستان خراسان شمالیاستان خراسان شمالی، بجنورد، امتداد خیابان ۱۷ شهریور جنوبی صندوق پستی: ۹۴۱۷۶۹۴۶۸۶۰۵۸۳۲۲۹۶۹۸۲_۹۴
بردسکناستان خراسان رضویخراسان رضوی، کیلومتر اول جاده بردسکن، کاشمر۰۵۱۵۵۴۳۱۸۱۱ _ ۰۵۱۵۵۴۳۱۸۱۰_ ۰۵۱۵۵۴۲۵۳۴۰ _ ۰۵۱۵۵۴۲۶۲۰۷
بردسیراستان کرماناستان کرمان، شهرستان بردسیر، بلوار دانشجو کدپستی: ۷۸۴۱۶۶۹۶۳۱۰۳۴۳۳۵۲۸۲۷۰_۳ _ ۰۳۴۳۳۵۲۱۹۰۰ _ ۰۳۴۳۳۵۲۱۹۵۸
بروجرداستان لرستاناستان لرستان، بروجرد، میدان نواب- خیابان یادگار امام(ره)۰۶۶۴۲۵۱۸۰۰۰_۵ _ ۰۶۶۴۲۵۰۰۲۰۱_۲
بروجناستان چهارمحال وبختیاریچهارمحال و بختیاری، بروجن، کیلومتر ۲ جاده مبارکه، روبروی شهرک صنعتی، کد پستی: ۸۸۷۱۸۹۸۵۵۵۰۳۸۳۴۲۲۳۸۱۲
بستان آباداستان آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی ، بستان آباد، انتهای خیابان آزادی ، جنب شهرک فرهنگیان(۰۴۱)۴۳۳۳۳۶۶۶ – ۴۳۳۳۰۸۰۱ – ۴۳۳۳۱۲۳۲
بماستان کرمانبم، بلوار حوزه و دانشگاه ، صندوق پستی ۱۸۴/۷۶۶۱۵۰۳۴۴۲۵۱۳۱۵۰-۳
بناباستان آذربایجان شرقیبناب، میدان امام علی (ع) کدپستی: ۵۵۵۱۷۸۵۱۷۶ صندوق پستی: ۵۵۵۱۸/۱۳۴۰۴۱۳۷۷۳۸۸۹۳-۵ _ ۰۴۱۳۷۷۴۴۴۸۶-۷
بندر جاسکاستان هرمزگانبلوار امام خمینی(ره) صندوق پستی ۱۱۸-۷۹۷۹۵۰۷۶۶۵۳۱۴۹۵۶_۸
بندر دیلماستان بوشهراستان بوشهر، شهرستان بندر دیلم، کیلومتر ۵ جاده دیلم - بهبهان۰۷۷۳۳۲۴۴۰۱۶-۱۸
بندرانزلیاستان گیلانبندرانزلی، طالب آباد کدپستی ۴۳۱۳۱۰۱۳۴۴۴۰۱۶۳۱ _ ۰۱۳۴۴۴۰۱۶۳۵
بندرعباساستان هرمزگاناستان هرمزگان، بندرعباس، چهار راه نخل ناخدا، بلوار دانشگاه، میدان دانشگاه،دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس صندوق پستی ۱۳۱۱/۷۹۱۵۸ کدپستی:۷۹۱۵۸۹۳۱۴۴۴_۰۷۶۳۳۶۶۵۵۰۰
بندرگزاستان گلستاناستان گلستان، شهرستان بندرگز، کیلومتر یک اتوبان بندرگز- ساری کدپستی: ۹۷۱۷۹-۴۸۷۳۱ صندوق پستی: ۱۱۹-۴۸۷۱۵۰۱۷۳۴۳۶۰۴۰۲ _ ۰۱۷۳۴۳۶۰۴۰۴
بندرلنگهاستان هرمزگاناستان هرمزگان، بندرلنگه بلوار معلم جنب راهنمایی و رانندگی ،دانشگاه آزاد اسلامی بندرلنگه کدپستی: ۷۹۷۱۷۹۴۵۶۵۰۷۶۴۴۲۲۵۱۵۱-۴
بهاباداستان یزداستان یزد، شهرستان بهاباد، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه شهدای جلیلی کدپستی: ۳۴۷۸۷-۸۹۷۶۱۰۳۵۳۲۴۷۱۰۰-۳
بهبهاناستان خوزستاناستان خوزستان، بهبهان، کمربندی امیرکبیر، بلوار شهید بیانی کدپستی: ۶۳۶۱۷۱۳۱۹۸۰۶۱۵۲۸۷۰۱۰۵_۸
بهشهراستان مازندراناستان مازندران، بهشهر، کیلومتر ۳ جاده نکا- بهشهر۰۱۱۳۴۵۳۸۳۲۴
بوئین زهرااستان قزویناستان قزوین، بوئین زهرا ، کیلومتر ۳ جاده تهران جنب بیمارستان امیرالمومنین کدپستی : ۳۴۵۱۶۸۶۷۹۹۰۲۸-۳۴۲۲۶۱۱۲-۱۴ _ ۰۲۸-۳۴۲۲۸۶۷۰-۶