واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۴۰۶ مورد.
نام واحداستانآدرستلفن
  
بوشهراستان بوشهربوشهر، بلوار شهید رئیسعلی دلوار. میدان شهرداری. ساختمان ولایت دانشگاه آزاد اسلامی. کد پستی : ۷۵۱۵۸۹۵۴۹۶۰۷۷۳۳۳۵۰۱۷۲
بوکاناستان آذربایجان غربیاستان آذربایجان غربی، شهرستان بوکان، بلوار استاد هژار، خیابان دانشجو کدپستی ، ۳۳۹۸۶-۷۳۵۶۷۱۶ صندوق پستی: ۱۶۳۰۴۴۴۶۲۸۵۴۰۰
بیجاراستان کردستاناستان کردستان، بیجار، میدان جهاد۰۸۷۳۸۲۳۷۵۴-۳
بیرجنداستان خراسان جنوبیاستان خراسان جنوبی، بیرجند، انتهای خیابان غفاری کدپستی: ۹۷۱۷۴۱۱۱۱۱۰۵۶۳۲۳۴۵۵۷۱_۷۶ _۰۵۶۳۲۳۴۵۵۲۹
بیضااستان فارساستان فارس، بیضا، بلوار دانشگاه آزاد اسلامی کدپستی: ۷۳۶۳۱۶۱۱۰۲۰۷۱۳۶۷۸۳۲۵۷-۶۰
بیله سواراستان اردبیلاستان اردبیل، شهرستان بیله سوار مغان، میدان مرز داران کدپستی: ۵۶۷۱۶۱۳۱۱۶۰۴۵-۳۲۸۲۷۸۱۵-۶
بین المللی جلفااستان آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی، جلفا ، منطقه آزاد ارس ، بلوار رسالت ،خیابان تیمسار فلاحی ، روبروی پادگان ارتش جلفا کدپستی : ۳۳۵۷۴ – ۵۴۴۱۷۰۴۱۴۲۰۲۵۳۶ -۰۴۱۴۲۰۲۶۱۳۵ – ۴۲۰۲۵۸۸ – ۰۴۱
پارس آباد مغاناستان اردبیلاستان اردبیل، شهرستان پارس آباد مغان، خیابان جهاد کشاورزی، فلکه دانشگاه۰۴۵۳۲۷۲۰۰۳۱ _۳۲
پارسیاناستان هرمزگاناستان هرمزگان، شهرستان پارسیان، بلوار صیادان، کیلومتر پنج جاده دریا کدپستی: ۷۹۷۷۱۶۵۱۹۳۰۷۶۴۴۶۲۵۶۰۰-۴
پردیساستان تهرانشهر جدید پردیس ، فاز ۶ پردیس، مجتمع ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس کدپستی : ۱۶۵۸۱۷۴۵۸۳۰۲۱۷۶۲۸۱۰۱۰_۱۱
پرنداستان تهرانآزاد راه تهران-ساوه، قبل از عوارضی دوم، شهر جدید پرند۰۲۱۵۶۷۳۳۱۰۰-۹
تاکستاناستان قزویناستان قزوین، تاکستان، کیلومتر ۵ جاده همدان۰۲۸۳۵۲۷۰۱۳۰_۷
تالشاستان گیلاناستان گیلان، تالش، بلوار دانشجو۰۱۳۴۴۲۴۵۲۰۱_۱۴
تایباداستان خراسان رضویاستان خراسان رضوی، شهرستان تایباد، کیلومتر ۲ جاده مشهد صندوق پستی: ۹۴۶۷۶-۹۵۹۱۸۰۵۱۵۴۵۳۳۵۴۰ _ ۰۵۱۵۴۵۳۳۵۴۱ _ ۰۵۱۵۴۵۳۳۵۴۷
تبریزاستان آذربایجان شرقیتبریز- ضلع شرقی اتوبان پاسداران- مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز کدپستی: ۵۱۵۷۹۴۴۵۳۳۰۴۱_ ۳۳۳۱۷۱۴۶_۳۴۷۹۲۱۳۲_۳۶۳۷۲۲۷۴
تربت جاماستان خراسان رضویاستان خراسان رضوی، تربت جام ، کیلومتر ۶ جاده تربت جام به فریمان کدپستی :۹۵۷۶۱۷۴۸۱۴۰۵۱۵۲۵۱۰۲۲۲
تربت‌حیدریهاستان خراسان رضویاستان خراسان رضوی، تربت حیدریه، شهرک ولیعصر صندوق پستی ۱۴۰۰۵۱۵۲۲۹۴۹۵۵-۶۰
تفتاستان یزداستان یزد، تفت، خیابان ساحلی شمالی، کوی دانشگاه آزاد اسلامی صندوق پستی ۸۹۹۱۵۱۵۵٣٥٣٢٦٢٨٠٠٠
تفرشاستان مرکزیاستان مرکزی، تفرش، میدان معلم به سمت جاده معین آباد صندوق پستی ۳۹۵۱۷- ۳۶۱۶۷کد پستی۱۶۴-۳۹۵۱۵۰۸۶۳۶۲۳۸۵۰۱_۴
تنکابناستان مازندراناستان مازندران، تنکابن، کیلومتر ۳ جاده چالوس صندوق پستی: ۴۶۸۴۱۶۱۱۶۷۰۱۱۵۴۲۷۱۱۰۵_۹