واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۴۰۶ مورد.
نام واحداستانآدرستلفن
  
رباط کریماستان تهرانرباط کریم، میدان شهید آبشناسان، جنب مسکن مهر، بلواردانشجو کد پستی: ۳۷۶۱۶۱۶۴۶۱۳_۰۲۱۵۶۸۸۷۹۰۱
رشتاستان گیلاناستان گیلان، رشت، میدان گاز، پل تالشان، مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) کدپستی:۵۴۹۱۹-۴۱۴۷۶ صندوق پستی: ۳۵۱۶-۴۱۳۳۵۰۱۳۳۳۴۲۲۱۵۲-۳ _ ۰۱۳۳۳۴۲۳۳۰۸
رفسنجاناستان کرماناستان کرمان، رفسنجان، بزرگراه ولایت کدپستی: ۷۴۴۶۸-۷۷۱۷۷۰۳۴۳۴۳۵۶۶۴۵_۸
روداناستان هرمزگانرودان - پشته معزآباد (ورودی شهر) دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودان کد پستی: ۷۹۹۱۹۹۵۹۱۱۰۷۶۴۲۸۸۱۵۴۵ ۰۷۶۴۲۸۹۱۲۵۳
رودباراستان گیلاناستان گیلان، رودبار، خیابان امام خمینی (ره)، کدپستی:۴۵۷۹-۴۴۶۱۶۱ صندوق پستی:۱۱۴۶-۴۴۶۱۵١٣٣٤٦٢٤١٣٥
رودسر و املشاستان گیلاناستان گیلان، رودسر، خیابان شهدا۰۱۳۴۲۶۱۵۸۵۰-۵۳
رودهناستان تهرانآدرس پستی واحد: رودهن –بلوار آیت الله خامنه ای کدپستی ۸۹۷۸۱۸۸۹۸۱ صندوق پستی: ۱۸۹۰۲۱۷۶۵۰۵۶۸۱
زابلاستان سیستان و بلوچستانسیستان و بلوچستان، زابل، کیلومتر ۴ جاده زابل - بنجار، بعد از پمپ بنزین کدپستی ۹۸۶۱۶۱۹۳۹۵۰۵۴۳۲۶۶۲۷۷۶ _ ۰۵۴۳۲۶۶۲۷۸۸
زاهداناستان سیستان و بلوچستانسیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان دانشگاه،مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان ص پ ۹۷۸-۹۸۱۳۵۰۵۴۳۳۴۴۱۶۰۰ _ ۰۵۴۳۳۴۴۱۶۰۰
زاهدشهراستان فارسفارس _ زاهد شهر بلوار دانشجو صندوق پستی ۷۴۶۷۱۱۴۵ - کد پستی ۷۴۶۷۱۵۵۶۶۵۰۷۱۵۳۴۳۴۷۰۱-۵
زرقاناستان فارساستان فارس، کیلومتر ۲۰ اتوبان شیراز-مرودشت، جنب کارخانه شیرپگاه فارس۰۷۱۳۲۶۲۶۹۱۱_۱۳ _ ۰۷۱۳۲۶۲۴۰۵۲ _ ۰۷۱۳۲۶۲۴۶۵۲
زرنداستان کرماناستان کرمان، زرند، میدان دانشگاه، جاده سرباغ۰۳۴۳۳۴۵۰۸۵۱-۹ _ ۰۳۴۳۳۴۵۱۱۱۰
زرندیهاستان مرکزیاستان مرکزی، شهرستان زرندیه، مامونیه، خیابان امام(ره)، انتهای خیابان دانشگاه صندوق پستی: ۳۹۴۱۸۱۵۶۹۷۰۸۶۴۵۲۲۸۴۰۰ _ ۰۸۶۴۵۲۲۹۲۵۱ _ ۰۸۶۴۵۲۲۸۰۷۱ _ ۰۸۶۴۵۲۲۹۲۵۲
زرین دشتاستان فارساستان فارس، شهرستان زرین دشت، خیابان امامزاده۰۷۱۵۳۷۲۵۵۲۷_۰۷۱۵۳۷۲۵۵۲۸_۰۷۱۵۳۷۲۵۰۱۵_۰۷۱۵۳۷۲۵۰۱۷
زنجاناستان زنجانمجتمع علامه : زنجان ، اعتمادیه ، خیابان شهید منصوری ، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان۰۲۴۳۳۴۶۵۶۳۴ _ ۰۲۴۳۳۴۶۰۰۵۸ _ ۰۲۴۳۳۴۲۱۰۰۱_۷
ساریاستان مازندراناستان مازندران، ساری، کیلومتر ۷ جاده دریا صندوق پستی: ۱۹۴-۴۸۱۶۴ ، کد پستی: ۱۹۳۱۸-۴۸۱۶۱۰۱۱۳۳۱۷۵۳۳۳_۴ _ ۰۱۱۳۳۰۳۲۸۹۱_۳
ساوهاستان مرکزیاستان مرکزی، ساوه، کیلومتر ۴ جاده نورعلیبیک کدپستی: ۱۵۱۷۹- ۳۹۱۹۷۰۸۶-۴۲۴۳۳۳۴۲-۶
سبزواراستان خراسان رضویسبزوار، میدان دکتر علی شریعتی، میدان دانشگاه، انتهای خیابان دانشگاه، بلوار سیادتی٥١٤٤٦٤٦٨١٠
سپیداناستان فارساستان فارس، شهرستان سپیدان، خیابان کمربندی کدپستی : ۷۳۶۱۷۸۳۱۹۱۰۷۱۳۶۷۲۳۹۷۵-۸
سراباستان آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی، سراب، کوی فرهنگیان صندوق پستی: ۳۷۶-۵۴۷۱۶۰۴۱۴۳۲۲۳۲۳۲- ۰۴۱۴۳۲۲۸۲۲۲