واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰۶ مورد.
نام واحداستانآدرستلفن
  
امارات متحده عربیبرون مرزی
لبنانبرون مرزیفرع بیروت: بیروت، طریق المطار، خلف مستشفی الرسول التخصصی، الجامعه آزاد الاسلامیه۹۶۱۱۵۵۵۱۳۹
یزداستان یزدیزد، بلوار پرفسور حسابی، میدان عالم ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی یزد کدپستی ۸۹۱۵۸۱۳۱۳۵۰۳۵۳۱۸۷۱۰۰۰
میبداستان یزداستان یزد، میبد، کیلومتر ۳ جاده میبد- یزد کدپستی: ۸۹۶۵۱۵۱۵۶۷۰۳۵۳۲۳۷۰۱۶۳_۹
تفتاستان یزداستان یزد، تفت، خیابان ساحلی شمالی، کوی دانشگاه آزاد اسلامی صندوق پستی ۸۹۹۱۵۱۵۵٣٥٣٢٦٢٨٠٠٠
بافقاستان یزداستان یزد، بافق، میدان دانشجو، بلوار مهندس دهستانی، دانشگاه آزاد اسلامی بافق، کد پستی، ۸۹۷۵۱۴۱۳۸۳۰۳۵۳۲۴۳۷۳۳۰_۳۵
ابرکوهاستان یزداستان یزد، ابرکوه، کیلومتر ۳ بلوار امام علی (ع)، صندوق پستی: ۳۱۳ کدپستی: ۸۹۳۱۷۳۹۸۷۴۰۳۵۳۲۸۳۸۰۰۰
اردکاناستان یزداردکان، کیلومتر ۵ جاده تهران کدپستی: ۸۹۵۱۶۵۶۷۶۷۰۳۵۲۷۲۷۳۸۴۵-۵۰
مهریزاستان یزدمهریز، خیابان مطهری، خیابان یادگار امام، روبروی دانشگاه پیام نور کدپستی: ۸۹۸۱۸۵۶۵۷۱۰۳۵۳۲۵۲۹۱۰۰_۴
اشکذراستان یزداستان یزد، کیلومتر ۵ جاده یزد- تهران، شهرستان اشکذر، بلوار دانشگاه، کد پستی ۸۹۴۱۶۹۸۴۸۰۰۳۵۳۲۷۲۵۹۵۱
مرکز خاتماستان یزداستان یزد، خاتم، خیابان شهید بهشتی کدپستی:۸۹۸۸۱۱۵۶۷۷۰۳۵۳۲۵۷۱۶۰۰ _ ۰۳۵۳۲۵۷۲۲۷۰ _ -۰۳۵۳۲۵۷۰۴۴۴_۵
بهاباداستان یزداستان یزد، شهرستان بهاباد، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه شهدای جلیلی کدپستی: ۳۴۷۸۷-۸۹۷۶۱۰۳۵۳۲۴۷۱۰۰-۳
تویسرکاناستان همداناستان همدان، تویسرکان، بلوار حیقوق نبی کد پستی: ۸۵۱۸۴-۶۵۸۱۶ صندوق پستی: ۱۶۳۰۸۱۳۴۹۲۳۲۸۸ - ۰۸۱۳۴۹۲۶۶۳۵-۰۸۱۳۴۹۲۶۶۳۴ -۰۸۱۳۴۹۲۰۲۵۳
همداناستان همدانهمدان، شهرک شهید مدنی، بلوار امام خمینی، بلوار پروفسور موسیوند، کدپستی: ۱۵۷۴۳-۶۵۱۸۱۰۸۱_۳۴۴۹۴۰۰۰_۱۵
ملایراستان همداناستان همدان، ملایر، ضلع شمالی پارک سیفیه کد پستی ۶۱۶۶۸-۶۵۷۱۹۰۸۱۳۲۲۲۸۰۹۳ _ ۰۸۱۳۲۲۲۷۸۷۸
مرکز نهاونداستان همداناستان همدان، نهاوند، کیلومتر ۳ جاده بروجرد، کدپستی:۳۳۱۳۳-۶۵۱۹۳۱۰۸۱۳۳۴۹۳۹۷۰_۵
اسدآباداستان همداناستان همدان، اسدآباد،خیابان امام خمینی ره بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد۰۸۱۳۳۱۱۸۵۶۱
مرکز بهاراستان همدانهمدان، بهار، انتهای خیابان سیدجمال الدین، بلوار کوزه گران صندوق پستی: ۱۳۵-۶۵۳۱۹۰۸۱۳۴۵۰۷۲۹۹ _ ۰۸۱۳۴۵۰۱۸۲۷ _ ۰۸۱۳۴۵۰۹۲۴۹
مرکز کبودرآهنگاستان همداناستان همدان، کبودرآهنگ،خیابان شهید باهنر، کوچه گلستان ۱۳، جنب امامزاده خاتون کدپستی : ۴۵۶۴۵-۶۵۵۱۶۸۱_۰۸۱۳۵۲۲۰۰۷۷
مرکز سامناستان همداناستان همدان، شهرستان سامن۰۸۵۲۲۵۲۳۷۵۰ _ ۰۸۵۲۲۵۲۳۸۲۶