مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی

نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
نام واحداستانآدرستلفن
  
اصفهان - خوراسگاناستان اصفهاناصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه، صندوق پستی: ۱۵۸-۸۱۵۹۵ کدپستی: ۳۹۹۹۸-۸۱۵۵۱۰۳۱۳۵۳۵۴۰۰۱-۱۴
بروجرداستان لرستاناستان لرستان، بروجرد، میدان نواب- خیابان یادگار امام(ره)۰۶۶۴۲۵۱۸۰۰۰_۵ _ ۰۶۶۴۲۵۰۰۲۰۱_۲
علوم‌تحقیقات تهراناستان تهرانتهران، انتهای اتوبان شهید ستاری (شمال) - میدان دانشگاه- بلوار شهدای حصارک واحد علوم و تحقیقات۰۲۱۴۴۸۶۵۱۵۴-۸
کرجاستان البرزکرج، رجائی شهر، انتهای بلوار موذن و استقلال، مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین (ع) صندوق پستی: ۳۱۳-۳۱۴۸۵۰۲۶۳۴۲۵۹۵۷۱-۹