مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشی

نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
نام واحداستانآدرستلفن
  
ارومیهاستان آذربایجان غربیآذربایجان غربی، ارومیه، بلوار بسیج (جاده فرودگاه) صندوق پستی: ۹۶۹ کدپستی: ۶۳۸۹۶-۵۷۱۶۹٤٤٣٢٧١٩٩٠٠
اصفهان - خوراسگاناستان اصفهاناصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه، صندوق پستی: ۱۵۸-۸۱۵۹۵ کدپستی: ۳۹۹۹۸-۸۱۵۵۱۰۳۱۳۵۳۵۴۰۰۱-۱۴
بروجرداستان لرستاناستان لرستان، بروجرد، میدان نواب- خیابان یادگار امام(ره)۰۶۶۴۲۵۱۸۰۰۰_۵ _ ۰۶۶۴۲۵۰۰۲۰۱_۲
تاکستاناستان قزویناستان قزوین، تاکستان، کیلومتر ۵ جاده همدان۰۲۸۳۵۲۷۰۱۳۰_۷
تهران جنوباستان تهرانتهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش آذرشهر، شماره ۲۲۳ صندوق پستی ۴۴۳۵/۱۱۳۶۵۸۸۸۳۰۸۲۶_۳۰
تهران شرقاستان تهرانتهران، بزرگراه امام رضا، شهرک قیامدشت، انتهای خیابان شهید باهنر۳۳۵۹۴۹۵۰ _ ۳۳۵۸۰۳۳۱-۹
کرجاستان البرزکرج، رجائی شهر، انتهای بلوار موذن و استقلال، مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین (ع) صندوق پستی: ۳۱۳-۳۱۴۸۵۰۲۶۳۴۲۵۹۵۷۱-۹
واحد بین المللی کیشاستان هرمزگانجزیره کیش،بلوار سنایی،میدان سازمان منطقه آزاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش، کد پستی ۷۹۴۱۷۷۵۸۸۳۰۷۶-۴۴۴۲۲۷۲۰