مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آب و هواشناسی

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
نام واحداستانآدرستلفن
  
اهراستان آذربایجان شرقیکیلومتر ۲ جاده اهر تبریز کدپستی: ۵۴۵۱۱۱۶۷۱۴۰۴۱۴۴۲۳۹۷۸۱ _ ۰۴۱۴۴۲۳۹۷۸۲ _ ۰۴۱۴۴۲۳۲۱۶۳ _ ۰۴۱۴۴۲۲۸۲۱۱
اهوازاستان خوزستاناهواز، بزرگراه گلستان، فلکه فرهنگ شهر کد پستی: ۶۱۳۴۹-۳۷۳۳۳۰۶۱۳۳۳۴۸۴۲۰_۲۴ _ ۰۶۱۳۳۳۴۸۳۳۶_۳۹
رشتاستان گیلاناستان گیلان، رشت، میدان گاز، پل تالشان، مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) کدپستی:۵۴۹۱۹-۴۱۴۷۶ صندوق پستی: ۳۵۱۶-۴۱۳۳۵۰۱۳۳۳۴۲۲۱۵۲-۳ _ ۰۱۳۳۳۴۲۳۳۰۸
علوم‌تحقیقات تهراناستان تهرانتهران، انتهای اتوبان شهید ستاری (شمال) - میدان دانشگاه- بلوار شهدای حصارک واحد علوم و تحقیقات۰۲۱۴۴۸۶۵۱۵۴-۸
مرنداستان آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی، مرند، میدان دانشگاه۰۴۱۴۲۲۴۰۶۵ _ ۰۴۱۴۲۲۶۳۵۵۵ _ ۰۴۱۴۲۲۳۱۶۱۶
نجف‌آباداستان اصفهاناستان اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه کدپستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱۰۳۱۴۲۲۹۱۱۱۱
نوراستان مازندراناستان مازندران، نور ، ابتدای جاده نور به چمستان۰۱۱_ ۴۴۵۱۰۷۹۴-۴۴۵۱۱۰۹۷-۴۴۵۲۸۷۶۷