مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آب و هواشناسی - تغییر اقلیم

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
نام واحداستانآدرستلفن
  
اردبیلاستان اردبیلاردبیل، میدان بسیج کدپستی: ۵۶۱۵۷۳۱۵۶۷ صندوق پستی: ۴۶۷۰۴۵۳۳۷۲۸۰۲۰ _ ۰۴۵۳۳۷۲۸۰۲۲ _ ۰۴۵۳۳۷۲۸۰۲۴ _ ۰۴۵۳۳۷۲۸۰۲۹
اهوازاستان خوزستاناهواز، بزرگراه گلستان، فلکه فرهنگ شهر کد پستی: ۶۱۳۴۹-۳۷۳۳۳۰۶۱۳۳۳۴۸۴۲۰_۲۴ _ ۰۶۱۳۳۳۴۸۳۳۶_۳۹
تهران شمالاستان تهرانتهران، بزرگراه شهید بابایی(غرب به شرق)، خروجی حکیمیه،خیابان شهید صدوقی، بلوار وفادار، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال / صندوق پستی: ۱۹۵۸۵/۹۳۶ / کد پستی : ۱۶۵۱۱۵۳۳۱۱۰۲۱۷۷۰۰۹۸۰۰-۴۷
رشتاستان گیلاناستان گیلان، رشت، میدان گاز، پل تالشان، مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) کدپستی:۵۴۹۱۹-۴۱۴۷۶ صندوق پستی: ۳۵۱۶-۴۱۳۳۵۰۱۳۳۳۴۲۲۱۵۲-۳ _ ۰۱۳۳۳۴۲۳۳۰۸
نجف‌آباداستان اصفهاناستان اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه کدپستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱۰۳۱۴۲۲۹۱۱۱۱
یادگار امام خمینی(ره) شهرریاستان تهرانتهران، بزرگراه خلیج فارس، روبروی حرم امام خمینی (ره) صندوق پستی: ۱۴۴/۱۸۱۵۵۰۲۱۵۵۲۲۹۲۰۰-۹