مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آب و هواشناسی - سینوپتیک

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
نام واحداستانآدرستلفن
  
اهراستان آذربایجان شرقیکیلومتر ۲ جاده اهر تبریز کدپستی: ۵۴۵۱۱۱۶۷۱۴۰۴۱۴۴۲۳۹۷۸۱ _ ۰۴۱۴۴۲۳۹۷۸۲ _ ۰۴۱۴۴۲۳۲۱۶۳ _ ۰۴۱۴۴۲۲۸۲۱۱