رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۲۶۴ مورد.
رشتهمقطع
کاردانی فنی عمران - امور پیمانهاکاردانی ناپیوسته
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی - مربیگری پایه آمادگی جسمانیکاردانی ناپیوسته
کاردانی تکنولوژی چوبکاردانی ناپیوسته
کاردانی بیمهکاردانی ناپیوسته
کاردانی فنی نساجیکاردانی ناپیوسته
کاردانی فنی معدن - فرآوری سنگ های ساختمانیکاردانی ناپیوسته
کاردانی فنی کشتیکاردانی ناپیوسته
کاردانی حرفه ای بهداشت محصولات دامیکاردانی ناپیوسته
کاردانی فنی برقکاردانی ناپیوسته
کاردانی فنی صنایع پلاستیککاردانی ناپیوسته
کاردانی فنی دامپروری - پرورش زنبور عسلکاردانی ناپیوسته
کاردانی فنی عملیات پتروشیمیکاردانی ناپیوسته
کاردانی امور مالی و مالیاتیکاردانی ناپیوسته
کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداریکاردانی ناپیوسته
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی- نقاشیکاردانی ناپیوسته
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی - عکاسیکاردانی ناپیوسته
کاردانی فنی برق - برق صنعتیکاردانی ناپیوسته
کاردانی فنی جوشکاریکاردانی ناپیوسته
کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسیکاردانی ناپیوسته
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی - مربیگری ورزش سالمندانکاردانی ناپیوسته