شتابدهنده‌ها

ردیفاستانواحد دانشگاهیزمینه تخصصی شتابدهنده
۱آذربایجان غربیارومیهتجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال
۲اصفهاناصفهان (خوراسگان)گیاهان دارویی
۳اصفهاننجف آبادصنعت طلا
۴اصفهاننجف آبادتجهیزات پزشکی
۵اصفهانکاشانصنعت فرش
۶سیستان و بلوچستانزاهدانگیاهان دارویی و صنایع غذایی
۷همدانملایرمبل و منبت
۸البرزکرجهمکاری با شتابدهنده های عصر دانش ماد و بیزمش
۹گلستانگرگانکیاهان زینتی
۱۰یزدمیبدصنعت کاشی و سرامیک و معدن
۱۱مرکزیاراکهمکاری با شتابدهنده سلامت دیجیتال (هلثینو)
۱۲آذربایجان شرقیتبریزصنایع چرم
۱۳کرمانکرمانخودرو
۱۴کرمانرفسنجانکشت بافت گیاهی
۱۵کرمانسیرجانصنایع معدن
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.