دانشگاه‌های ویژه

ردیفنام دانشگاهآدرس وب‌سایت
۱دانشگاه هنرهای اسلامی فرشچیانfiiau.iau.ir
۲دانشگاه فرشتگانfib.iau.ir
۳دانشگاه مادران-
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.