بیمارستان‌ها و مراکز خدمات درمانی

ردیفنام بیمارستانوب سایت نام شهرتعداد تخت ثابتآدرس پست الکترونیکی
۱بیمارستان فرهیختگان http://farhikhtegan.iautmu.ac.ir/faتهران-farhikhteganhospital@gmail.com
۲آریا aria.mshdiau.ac.ir مشهد100sitearia@mshdiau.ac.ir
۳احمد نژاد کتالم-تنکابن35-
۴اصفهان کلینیک (نجف آباد)-اصفهان50-
۵امیر المومنین amhos.ir تهران150-
۶بوعلی bouali-hospital.irتهران420-
7جواهری-تهران100-
۸خاتم الانبیاء-شاهرود96-
۹زکریا www.zakaria-iaut.irتبریز6096-
۱۰شاه ولی shahvalihospital.com یزد50-
۱۱کلینیک قدس-تهران--
۱۲22 بهمن22bahman.mshdiau.ac.irمشهد175-
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.