با احکامی از سوی دکتر طهرانچی

سرپرستان ۵ واحد دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند

۱۲ مهر ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۶ کد : ۱۰۰۹ اخبار واحدها
تعداد بازدید:۲۰۱۲
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکامی، سرپرستان واحدهای تفرش، رامهرمز، داریون، کنگاور ونی‌ریز را منصوب کرد.
سرپرستان ۵ واحد دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکامی جداگانه دکتر علی‌اکبر شرافتی نژاد را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش، دکتر علی رئیس‌پور را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز، دکتر هادی فتوح آبادی را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون، عزیزالله رحمتی را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور و دکتر حمید آروین را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی‌‍‌ریز منصوب کرد.

در متن احکام دکتر طهرانچی آمده است:

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش

برادر گرامی جناب آقای دکتر علی‌اکبر شرافتی نژاد

با اهدای سلام و تحیات 

بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب‌عالی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش» منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

دکتر محمد مهدی طهرانچی 

دکتر شرافتی نژاد با مدرک دکتری کارآفرینی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک است که دارای سوابقی از جمله رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران، رئیس اداره آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و... است.

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

برادر گرامی جناب آقای دکتر علی رئیس‌پور

با اهدای سلام و تحیات 

بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز» منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

دکتر محمدمهدی طهرانچی

گفتنی است دکتر رئیس‌پور دارای مدرک دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز است که پیش از این معاون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز بوده است.

دکتر طهرانچی همچنین طی نامه‌ای جداگانه از زحمات رضا محمدعلی‌نژاد سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز قدردانی کرد.

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون

برادر گرامی جناب آقای دکتر هادی فتوح‌آبادی 

با اهدای سلام و تحیات 

بنا به پیشنهاد سرپرست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون» منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

دکتر محمدمهدی طهرانچی 

گفتنی است دکتر فتوح‌آبادی با مدرک دکتری تخصصی مهندسی برق، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون است که پیش از این مدیر گروه رشته برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون بوده است.

دکتر طهرانچی همچنین طی نامه‌ای جداگانه از زحمات و تلاش‌های امیر قائدی سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون قدردانی و برای وی آرزوی موفقیت کرد.


انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور

برادر گرامی جناب آقای عزیزالله رحمتی 

با اهدای سلام و تحیات 

بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور» منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

دکتر محمدمهدی طهرانچی

عزیزالله رحمتی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور است که سوابقی ازجمله معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور و معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور را در کارنامه اجرایی خود دارد.

دکتر طهرانچی همچنین طی نامه‌ای جداگانه از زحمات دکتر رضا توشمالانی سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور قدردانی کرد.


انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی‌ریز

برادر گرامی جناب آقای دکتر حمید آروین 

با اهدای سلام و تحیات 

بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی‌ریز» منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

دکتر محمدمهدی طهرانچی 

دکتر آروین با مدرک دکتری تخصصی، عضو علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز است که دارای سوابق اجرایی ازجمله رئیس دانشکده هنر و معماری و مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز است.

دکتر طهرانچی همچنین طی نامه‌ای جداگانه از تلاش ها و زحمات دکتر سیدمحمدرضا رئیس‌السادات رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی‌ریز قدردانی کرد.

انتهای پیام/


نظر شما :