سازمان مرکزی

ارتقاء کیفیت مدارس سما و استانداردسازی شهریه ها/ تبدیل آموزشکده‌های سما به مهارت و کارآفرینی

ارتقاء کیفیت مدارس سما و استانداردسازی شهریه ها/ تبدیل آموزشکده‌های سما به مهارت و کارآفرینی

معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی، ارتقاء کیفیت مدارس سما و استانداردسازی شهریه ها را از مهم ترین دستاوردهای اجرایی شدن برنامه کنترل و پایش کیفیت عنوان کرد.

جلسه مشترک «کمیته‌های تعامل دانشگاه و خانواده» دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد

جلسه مشترک «کمیته‌های تعامل دانشگاه و خانواده» دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد

جلسه مشترک «کمیته‌های تعامل دانشگاه و خانواده» دانشگاه آزاد اسلامی استان‌های آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان و قم با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.