مطالب مرتبط با کلید واژه

کمیته امداد امام


تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه آزاد اسلامی و کمیته امداد امام خمینی(ره) به امضا رسید
با حضور دکتر طهرانچی و آقای بختیاری

تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه آزاد اسلامی و کمیته امداد امام خمینی(ره) به امضا رسید

تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه آزاد اسلامی و کمیته امداد امام خمینی(ره) به امضای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) رسید.

ادامه مطلب