مطالب مرتبط با کلید واژه

شورای قرآن و عترت


مراسم اختتامیه نشست دبیران شورای قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد
با حضور دکتر شریفانی

مراسم اختتامیه نشست دبیران شورای قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد

مراسم اختتامیه نشست دبیران استانی شورای قرآن و عترت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی با حضور مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

ادامه مطلب