مطالب مرتبط با کلید واژه

شرکت دانش بنیان


تشکیل کمیته برنامه‌ریزی و هماهنگی سراهای نوآوری/ تأسیس و راه‌اندازی مراکز امور شتابدهی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
در جلسه شورای مدیریت اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی تصویب شد

تشکیل کمیته برنامه‌ریزی و هماهنگی سراهای نوآوری/ تأسیس و راه‌اندازی مراکز امور شتابدهی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

تأسیس و راه‌اندازی مراکز امور شتابدهی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه شورای مدیریت اقتصاد دانش بنیان دانشگاه به تصویب رسید.

ادامه مطلب
سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش‌بنیان در واحد علوم و تحقیقات برگزار می‌شود
به مناسبت هفته پژوهش

سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش‌بنیان در واحد علوم و تحقیقات برگزار می‌شود

سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش‌بنیان به همت دانشکده عمران، معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، به صورت مجازی ۲۵ آذر ماه سال جاری برگزار می‌شود.

ادامه مطلب
فعالیت بیش از ۱۰۰۰ هسته_واحد فناور و شرکت دانش بنیان در مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر دهقانی فیروزآبادی خبر داد

فعالیت بیش از ۱۰۰۰ هسته_واحد فناور و شرکت دانش بنیان در مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی از فعالیت بیش از ۱۰۰۰ هسته/واحد فناور و شرکت دانش بنیان در مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

ادامه مطلب