مطالب مرتبط با کلید واژه

کارشناسی ارشد


دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات موفق به کسب عنوان پژوهشگر برتر از جایزه ویژه خیام شد

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات موفق به کسب عنوان پژوهشگر برتر از جایزه ویژه خیام شد

دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، پژوهشگر برتر چهارمین جشنواره ملی و دومین جشنواره بین‌المللی تالیفات برتر علمی، جایزه ویژه خیام شد.

ادامه مطلب
مهلت ثبت‌نام بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) کارشناسی ارشد و ثبت‌نام متقاضیان آزمون اختصاصی واحدهای ارس، کیش وامارات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد

مهلت ثبت‌نام بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) کارشناسی ارشد و ثبت‌نام متقاضیان آزمون اختصاصی واحدهای ارس، کیش وامارات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد

ثبت نام بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) رشته های پزشکی و غیرپزشکی مقطع کارشناسی ارشد و ثبت نام متقاضیان آزمون اختصاصی واحدهای ارس، کیش و امارات مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد.

ادامه مطلب
نتایج دوره بدون آزمون دکتری تخصصی (ویژه استعدادهای درخشان) و آزمون اختصاصی دکتری واحدهای ارس،کیش و امارات دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

نتایج دوره بدون آزمون دکتری تخصصی (ویژه استعدادهای درخشان) و آزمون اختصاصی دکتری واحدهای ارس،کیش و امارات دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

نتایج دوره بدون آزمون دکتری تخصصی ۱۴۰۰ (ویژه استعدادهای درخشان) و آزمون اختصاصی دکتری واحدهای ارس، کیش و امارات دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

ادامه مطلب
تمدید مهلت ثبت‌نام بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان ) مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی تا ۳۰مرداد ماه

تمدید مهلت ثبت‌نام بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان ) مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی تا ۳۰مرداد ماه

مهلت ثبت نام بدون آزمون ( ویژه استعدادهای درخشان ) مقطع کارشناسی  ارشد رشته های پزشکی و غیرپزشکی سال  ۱۴۰۰دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد.

ادامه مطلب
ثبت‌نام متقاضیان آزمون اختصاصی واحدهای ارس، کیش و امارات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی امروز به پایان می‌رسد

ثبت‌نام متقاضیان آزمون اختصاصی واحدهای ارس، کیش و امارات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی امروز به پایان می‌رسد

ثبت نام از متقاضیان آزمون اختصاصی واحدهای ارس، کیش و امارات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی امروز جمعه ۲۲ مرداد به پایان می رسد.

ادامه مطلب
ثبت‌نام متقاضیان آزمون اختصاصی واحدهای ارس، کیش و امارات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تا ۲۲ مردادماه ادامه دارد

ثبت‌نام متقاضیان آزمون اختصاصی واحدهای ارس، کیش و امارات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تا ۲۲ مردادماه ادامه دارد

ثبت نام از متقاضیان آزمون اختصاصی واحدهای ارس، کیش و امارات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی از دوشنبه ۲۸ تیر آغاز شده و تا جمعه ۲۲ مرداد ادامه دارد.

ادامه مطلب