مطالب مرتبط با کلید واژه

واحد اسلامشهر


تدوین برنامه جامع عملیاتی کنسرسیوم آسیب‌های اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی در راستای بهره‌مندی از ظرفیت‌های عملی دانشگاه
در نشست کنسرسیوم آسیب‌های اجتماعی واحد اسلامشهر مطرح شد

تدوین برنامه جامع عملیاتی کنسرسیوم آسیب‌های اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی در راستای بهره‌مندی از ظرفیت‌های عملی دانشگاه

تدوین برنامه جامع عملیاتی و برنامه های اجرایی کنسرسیوم آسیب‌های اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان اولین اولویت نشست مجازی اعضای کنسرسیوم در واحد اسلامشهر تعیین شد.

ادامه مطلب
کسب مقام اول «نخستین رویداد ملی رقابت تیم‌های دانشجویی در کرسی‌های آزاداندیشی» توسط واحد اسلامشهر

کسب مقام اول «نخستین رویداد ملی رقابت تیم‌های دانشجویی در کرسی‌های آزاداندیشی» توسط واحد اسلامشهر

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر موفق به کسب مقام اول مرحله نیمه نهایی کشوری «نخستین رویداد ملی رقابت تیم های دانشجویی در کرسی های آزاداندیشی» شدند.

ادامه مطلب