مطالب مرتبط با کلید واژه

آزمایشگاه


اخذ موافقت اصولی تأسیس نخستین آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

اخذ موافقت اصولی تأسیس نخستین آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی از صدور موافقت اصولی تأسیس و راه اندازی نخستین آزمایشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی در واحد گناباد خبر داد.

ادامه مطلب
رشد ۳۰ درصدی درآمدهای حاصل از ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر دهقانی فیروزآبادی خبر داد

رشد ۳۰ درصدی درآمدهای حاصل از ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی از افزایش ۳۰ درصدی درآمدهای سال ۹۹ دانشگاه نسبت به سال گذشته، از محل ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به پژوهشگران خبر داد. 

ادامه مطلب
راه اندازی نخستین کارگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در استان خوزستان
دکتر دهقانی فیروزآبادی خبر داد

راه اندازی نخستین کارگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در استان خوزستان

سرپرست شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مجوز راه اندازی و تأسیس نخستین کارگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور از سوی شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه برای استان خوزستان صادر شد.

ادامه مطلب